Trường Mầm non Mỹ Thành là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Mỹ Thành xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Mỹ Thành, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Mỹ Thành phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% bảo mẫu có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 50% giáo viên có bằng Cao đẳng Sư phạm, 75% giáo viên đang theo học Đại học/ Cao đẳng Sư phạm

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm 

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 25 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 25 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 30 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo